Имате проблеми с вписването в системата?

  • Уверете се, че сте въвели правилно потребителското си име и парола. Уверете се, че не сте активирали клавиша Caps Lock (главни букви).
  • Зададохте ли нова парола? Възможно е браузърът Ви все още да помни предишната, затова проверете дали не нямате подобни затруднения с друг браузър. Ако изглежда, че проблемът е свързан само с един браузър, проверете дали в браузъра Ви има опции за запомняне на пароли и формуляри.
  • Ако не помните паролата си, използвайте опцията за възстановяване на парола.

Вижте също: Възстановяване на парола