Застраховка на пратката

Застраховката на пратка или “Обявена стойност” е допълнителна услуга, която Ви позволява да застраховате пратката си. Услугата се предлага за всички вътрешни и някои международни пратки и се заплаща допълнително.

С подаването на поръчка с декларирана стойност куриерската фирма поема отговорност за продуктите до действителната им стойност, при условие че декларираната сума не е по-голяма или по-малка от действителната стойност на продуктите.

В случай на рекламация, например за повреда или загуба, куриерската компания ще изисква документ, доказващ стойността на стоките (касова бележка, фактура и др.). Това означава, че клиентът носи отговорността да докаже действителната стойност на пратката.

Например:

  • В полето “Обявена стойност” е въведена сумата 100 BGN, а реалната стойност на стоката (касова бележка, фактура) е 50 BGN, тогава превозвачът ще вземе в предвид сумата от 50 BGN при разглеждане на рекламацията,
  • в полето “Обявена стойност” е въведена сумата 100 BGN, а реалната стойност на стоката (касова бележка, фактура) е 200 BGN, тогава превозвачът ще вземе в предвид сумата от 100 BGN при разглеждане на рекламацията.
  • Освен това в случай на наложен платеж размерът на обявената стойност не трябва да бъде по-малък от размера на наложения платеж. Тя трябва да е равна или по-голяма.