Сторно фактура

Издава се сторно фактура:

  • Когато в цената, тарифата или сумата е открита грешка,
  • Когато е направена отстъпка преди издаването на оригиналната фактура,
  • Когато куриерската компания потвърди изплащането на обезщетението за загуба,
  • Когато куриерската компания потвърди изплащането на обезщетението за щета.

Обратната фактура се издава от доставчика. След като бъде издадена, тя е достъпна в раздела Фактури.