Статуси на пратките

Преди пратката да достигне до получателя, тя преминава през няколко различни центъра за сортиране. Тя се идентифицира и въвежда в системата. Всяка идентификация се записва в системата. Това Ви позволява да проследявате нейния статус на нашия уебсайт.

Нова (New)

Поръчката е създадена, но пратката все още не е взета от куриера.

Събрана (Collected)

Куриерът вече е взел пратката Ви и тя е на път към получателя.

Доставяне (Delivering)

Пратката е сканирана в склада на превозвача и предадена на куриера за доставка до посочения адрес.

Изключение (Exception)

  • куриерът е направил първи опит за доставка, но получателят не е бил на разположение,
  • пратката е грешно адресирана,
  • получателят е отказал да приеме пратката,
  • пратката не е пристигнала в склада за доставка на куриера.

Доставена (Delivered)

Пратката е доставена на получателя.

Върната (Returned)

Пратката е върната на подателя. Това може да се случи по няколко причини:

  • извършени са два неуспешни опита за доставка
  • получателят е отказал да приеме пратката
  • Съдържанието на пратката не е разрешено за транспортиране

Това може би е важно за вас: Как да опаковате пратка? – Ръководства на куриерските фирми