Необходими документи за подаване на оплакване

За всяко подадено оплакване ще ви е необходима съответната информация за пратката или фактурата, която се оспорва, както и документи, които трябва да бъдат приложени към оплакването. По-долу е даден списък с необходимите документи и информация за подаване на конкретно оплакване.

 

Транспортни разходи

Искът за този вид рекламация може да бъде предявен само за транспортните разходи (анулиране на транспортни разходи).

 

От какво се нуждаете? (необходими документи):

 • Копие от товарителницата,
 • Стойност на рекламацията.

 

 

Щети/ Повреди

От какво се нуждаете? (необходими документи):

 

 • Копие от товарителницата,
 • Протокол за щети,
 • Доказателство за стойност (фактура),
 • Снимки на повредите и на опаковката,
 • Стойност на рекламацията.

 

 

Загуба

От какво се нуждаете? (необходими документи):

 

 • Копие от товарителницата,
 • Потвърждение на изпращането с подпис на куриера,
 • Доказателство за стойност (фактура),
 • Стойност на рекламацията (с подробно описание на съдържанието и опаковката на пратката),

 

Разходи за доставка

От какво се нуждаете? (необходими документи)::

 

 • Номерът на фактурата, към която е приложена допълнителната такса,
 • Номер на товарителницата,
 • Параметрите на пратката (тегло, размери, начин на опаковане).